ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แหม่ม
อายุ
:
44 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าอวยพร
รูปภาพ
: