ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อ้อย
อายุ
:
42 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปราจีนบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะ
รูปภาพ
: