ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Lay
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลำปาง
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
I'm Lay
รูปภาพ
: