ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จอย
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
อยากรู้จัเพื่อนอนุชนคริสเตียนทุกคนค่ะ
รูปภาพ
: