ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
BOOM
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ขอนแก่น
การศึกษา
:
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ
รูปภาพ
: