ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หงส์
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
หงส์
รูปภาพ
: