ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอ๋
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
my name is ae
รูปภาพ
: