ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Modtanoi
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ความรู้สึกดีๆ(ที่ไม่อาจบอกใคร)
รูปภาพ
: