ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จูเลีย
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครปฐม
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ผู้รับใช้พระเจ้า ตามคำสั่งของพระเยซู
รูปภาพ
: