ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อ้อ
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลพบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
SUGAR-CANE
รูปภาพ
: