ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นา
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เพชรบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ออกแบบ/ดีไซน์
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีทุกคน
รูปภาพ
: