ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เจ
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เพชรบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ครอบครัวเชื่อพระเจ้ามาสิบกว่าปีแล้วค่ะ
รูปภาพ
: