ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มารุจ
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
hi
รูปภาพ
: