ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบียร์
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครราชสีมา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
มือกลอง
รูปภาพ
: