ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ชาติ
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ
รูปภาพ
: