ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ชัย
อายุ
:
43 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
การให้เป็นสุขมากกว่าการรับ
รูปภาพ
: