ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ทุม
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลำปาง
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
คริสต์จักรล้านนาแบ๊พติสลำปางอยากรู้จักเพื่อนๆทุกคน
รูปภาพ
: