ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอ๋
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลำพูน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อยากมีเพื่อนคุย
รูปภาพ
: