ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เล็ก
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
God Love
รูปภาพ
: