ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ไข่มด
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ขอนแก่น
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
JESUS LOVES YOU
รูปภาพ
: