ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แหม่ม
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
แหม่ม
รูปภาพ
: