ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แมว
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีคะ my name is maew
รูปภาพ
: