ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ศักดิ์
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
อุดรธานี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ผมชื่อศักดิ์
รูปภาพ
: