ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
taro
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ที่ปรึกษา
คำแนะนำตัว
:
รักพระเจ้า
รูปภาพ
: