ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โปเต้
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สุโขทัย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ผมรักพระเจ้าครับ
รูปภาพ
: