ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ป๊อปปี้
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลำพูน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Wellcometo the poppy
รูปภาพ
: