ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
resur
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ร้อยเอ็ด
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
new song
รูปภาพ
: