ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Pook
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ฉะเชิงเทรา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
Hi
รูปภาพ
: