ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
lekk
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
อยากมีเพื่อนเพิ่ม
รูปภาพ
: