ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
พร
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
รักเอาชนะทุกอย่าง
รูปภาพ
: