ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โอ
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เพชรบูรณ์
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สวัดดีครับ
รูปภาพ
: