ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อั้ม
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ขอพระเจ้าอวยพร
รูปภาพ
: