ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอ๊ด
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เพชรบูรณ์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
วิศวกร/ช่าง
คำแนะนำตัว
:
แอ๊ด p.n ครับ
รูปภาพ
: