ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เพชร
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าผู้ให้จิตวิญญาและชีวิตของเราทุกคน
รูปภาพ
: