ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Goong
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
Nothing will be impossible with God.
รูปภาพ
: