ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จิ๊งฮก
อายุ
:
43 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ผมเป็นคริสเตียนคนหนึ่ง
รูปภาพ
: