ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
keng
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
อุบลราชธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
dEE
รูปภาพ
: