ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Bie
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
THE SON OF GOD
รูปภาพ
: