ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ดาว
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะ
รูปภาพ
: