ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ซันนา
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลำปาง
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
-
รูปภาพ
: