ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปุ๋ย
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุรินทร์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ชื่อ ปุ๋ยค่ะ
รูปภาพ
: