ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้องหนู
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุรินทร์
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานโรงงาน
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ามีจริงไม่ว่าฉันจะรู้สึกอย่างไร
รูปภาพ
: