ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ออย
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลำพูน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
-
รูปภาพ
: