ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
สกาย
อายุ
:
23 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ที่ปรึกษา
คำแนะนำตัว
:
สิ่งใหม่ๆ
รูปภาพ
: