ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอ๋
อายุ
:
46 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เลย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
-
รูปภาพ
: