ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กุ้ง
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
GOD LOVE YOU AND ME
รูปภาพ
: