ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กุ้ง
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เพชรบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
หวัดดี
รูปภาพ
: