ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Film
อายุ
:
571 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
55+ nice to meet u
รูปภาพ
: