ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Seiya
อายุ
:
44 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปทุมธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
Nice to meet you
รูปภาพ
: