ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แก้ว
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
เริ่มต้นที่พระองค์กันนะครับ
รูปภาพ
: